Polityka prywatności

Oświadczenie o prywatności


Portal benefeed.pl zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności i rozwijania technologii, które zapewnią Państwu najlepszą i bezpieczną obecność online. Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy portalu internetowego benefeed.pl i reguluje gromadzenie danych i ich wykorzystanie. Korzystając z portalu internetowego benefeed.pl, akceptują Państwo sposoby przetwarzania danych opisane w niniejszym oświadczeniu.

Gromadzenie Państwa danych osobowych

benefeed.pl gromadzi dane osobowe takie, jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres domowy lub służbowy albo numer telefonu.  benefeed.pl gromadzi także anonimowo informacje demograficzne, które nie są unikatowe dla Państwa, jak kod pocztowy. Prosimy pamiętać, że jeśli bezpośrednio podadzą Państwo swoje dane osobowe lub dane wrażliwe w grupach dyskusyjnych benefeed.pl, mogą być one gromadzone i wykorzystane przez innych. Uwaga: benefeed.pl nie czyta żadnej Państwa prywatnej komunikacji online.

benefeed.pl zaleca, aby skontrolowali Państwo oświadczenie o prywatności stron internetowych, na które będą Państwo chcieli odsyłać z benefeed.pl, aby mieli Państwo świadomość, jak te strony internetowe gromadzą, wykorzystują i przekazują Państwa informacje. Portal benefeed.pl nie jest odpowiedzialny za oświadczenie o prywatności czy inne treści stron internetowych oprócz benefeed.pl i rodzinę stron internetowych benefeed.com.

Wykorzystanie Państwa danych osobowych

benefeed.pl gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe do prowadzenia strony internetowej benefeed.pl oraz do wykonywania usług, jakie Państwo zamówili. benefeeed.pl wykorzystuje także dane związane z Państwa osobą, aby byli Państwo poinformowani o innych produktach i usługach dostępnych na portalu benefeed.pl i u jego wspólników. benefeed.pl może też kontaktować się z Państwem w ramach badań, mających na celu poznanie Państwa opinii o obecnych usługach lub możliwych nowych usługach, które zostaną zaoferowane.

benefeed.pl nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie wynajmuje wykazu swoich klientów innych stronom. benefeed.pl może co jakiś czas skontaktować się z Państwem w imieniu zewnętrznych partnerów handlowych w sprawie określonych ofert, które mogłyby Państwa zainteresować. W takich przypadkach Państwa unikatowe dane osobowe (e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu) nie zostanę przekazane innym stronom. Ponadto portal benefeed.pl może przekazywać dane zaufanym partnerom, którzy pomogą nam przeprowadzić analizy statystyczne, wysłać e-mail do Państwa lub informację klasyczną pocztą, udzielić wsparcia klienta lub załatwić dostawę. Wszystkim takim dalszym stronom nie wolno wykorzystywać Państwa danych osobowych oprócz tych, których potrzebują do wykonania tych usług dla benefeed.pl, wymaga się też, aby zachowały poufność Państwa informacji.

benefeed.pl nie wykorzystuje ani nie publikuje wrażliwych danych osobowych takich, jak rasa, wyznanie lub przynależność polityczna, bez Państwa wyraźnej zgody.

benefeed.pl analizuje strony internetowe, jakie nasi klienci odwiedzają na portalu benefeed.pl, aby dowiedzieć się, jakie usługi portalu benefeed.pl są najbardziej popularne. Dane te są wykorzystywane do doręczenia dostosowanych treści i reklam na portalu benefeed.pl do użytkowników, których postępowanie wskazuje, że są zainteresowani określoną dziedziną.

Strona internetowa benefeed.pl ujawni Państwa dane osobowe bez uprzedzenia tylko wtedy, gdy będzie tego wymagać prawo lub dobra wiara w to, że takie postępowanie jest niezbędne do: (a) przestrzegania prawnego zarządzenia lub podporządkowania się procesowi sądowemu w sprawie portalu benefeed.pl; (b) ochrony i obrony praw lub własności portalu benefeed.pl; i (c) postępowania w sytuacjach krytycznych do ochrony bezpieczeństwa użytkowników portalu benefeed.pl lub ludności.

Wykorzystanie cookie

Strona internetowa benefeed.pl wykorzystuje „cookie”, aby pomogły Państwu w spersonalizowaniu Państwa obecności online. Cookie jest plikiem tekstowym, który serwer internetowy umieszcza na Państwa twardym dysku. Cookie nie może być wykorzystane do pracy programów czy doręczenia wirusów do Państwa komputera. Cookie są jednoznacznie przyporządkowane do Państwa i mogą być przeczytane przez serwer internetowy w domenie, która wydała Państwu cookie.

Jednym z głównych powodów używania cookie jest oferowanie odpowiedniej możliwości do zaoszczędzenia Państwa czasu. Celem cookie jest powiedzenie serwerowi internetowemu, że wrócili Państwo na określoną stronę. Na przykład gdy spersonalizują sobie Państwo stronę benefeed.pl lub zarejestrują się Państwo na portalu benefeed.pl lub przy jego usługach, cookie pomogą portalowi benefeed.pl wywołać Państwa określone informacje przy kolejnych odwiedzinach. Upraszcza to odnotowywanie Państwa danych osobowych takich, jak adres płatnika, adres dostawy i tak dalej. Przy powrocie na tą samą stronę internetową benefeed.pl mogą być wywołane informacje, które wprowadzili Państwo wcześniej, aby mogli Państwo w prosty sposób wykorzystywać możliwości portalu benefeed.pl, które dostosowali Państwo do siebie.

Mają Państwo możliwość przyjąć lub odmówić cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie przyjmuje cookie, ale Państwo mogą zwykle zmienić ustawienie przeglądarki, tak aby odrzuciła cookie, jeśli tego sobie Państwo życzą. Jeśli wybiorą Państwo odrzucenie cookie, nie wykorzystają Państwo wszystkich interaktywnych możliwości usług portalu benefeed.pl lub stron, które Państwo odwiedzają.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Portal benefeed.pl chroni Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystywaniem lub publikowaniem. Transfer danych osobowych (takich, jak numer karty kredytowej) na inne strony internetowe jest chroniony poprzez szyfrowanie za pomocą protokołu Secure Socket Layer (SSL).

Zmiany niniejszego oświadczenia

Portal benefeed.pl co jakiś czas aktualizuje oświadczanie o prywatności, aby odzwierciedlało reakcje przedsiębiorstw i klientów. Portal benefeed.pl wzywa Państwa, aby regularnie śledzili Państwo zmiany tego oświadczenia i byli na bieżąco poinformowani o sposobie ochrony Państwa informacji na portalu benefeed.

Informacje zwrotne

Portal benefeed.pl czeka na Państwa uwagi dotyczące tego oświadczenia o prywatności. Jeśli uważają Państwo, że portal benefeed.pl nie wywiązał się z tego oświadczenia, prosimy o kontakt z nami: AQUAMID s.r.o., Kratka 1221/2, 69301 Hustopece, Czech Republic, IC:26250055, VAT: CZ26250055, info@benefeed.pl, Ivona Daniszova. Podejmiemy rozsądny pod względem komercyjnym wysiłek, aby szybko określić i naprawić problem.